Streets of thugz by theremixer
Rank Player Score
1 Antoine 13870
2 Hnz973 13870
3 Julien 10350
4 theremixer 9690
5 amigo500 7460
6 Greez 7400
7 romeo3700 5050
8 mbsyahia 4450
9 Daud 4140
10 allergicgirl 1890
11 ylite 1130
12 ThugzLife 390
13 Imogia 370
14 RagnarRandom 290